2017-es bérköltségek

2017-ben változik az alapfokú, és középfokú végzettségű munkavállalóknak főállásban adható legkevesebb személyi alapbér, azaz a minimálbér, és a bérminimum. Ezek változása értelemszerűen kihat a fogorvosi bérekre is. A szociális hozzájárulás (szocho) 5 százalékponttal, a bruttó bér 22 %-ra csökken.

2017-ben a bruttó bérminimum a 2016-os bruttó 129.000 forintról bruttó 161.250 forintra, a nettó, adókedvezmények nélkül számított összege 107.231 forintra emelkedik a 2016-os 85.785 forintról. Ezzel az összeggel díjazható pl. a dentálhigiénikus, és az asszisztensnő. Összesen havonta az államnak fizetendő összeg 91.913,- Ft-ra emelkedik a 2016-ban fizetendő 79.980,- Ft összegről. Egy fő bérminimumos foglalkoztatása így 33.379 forinttal kerül többe havonta 2017-től, feltéve, hogy ténylegesen csak a bérminimumot kereste meg.

Természetesen a részidőben – napi 8 óránál rövidebb munkaidőben – foglalkoztatottaknál a fenti összegek a munkaidejükhöz arányosítva alacsonyabbak lehetnek (a számítás módja: a törvényesen adható legkisebb személyi alapbér = munkaszerződésben rögzített munkaidő osztva a napi 8 órás főmunkaidővel, majd szorozva a minimálbérrel, vagy a bérminimummal).

Ha Ön a munkavállalójának nem ad béremelést 2017-től, csak a fenti törvényi változásokat alkalmazza, nem kell munkaszerződést módosítania, hanem elegendő január hónap folyamán írásban tájékoztatnia a munkavállalóját, hogy a személyi alapbére 2017. január 1-től a minimálbérnek, vagy a bérminimumnak, illetve azok munkaidő arányos részének megfelelő összegre megemelkedett.

Ha a törvényi emelésnél magasabb béremelést adna, akkor ahhoz munkaszerződés módosítása szükséges.


Ezek után nézzük, hogy mennyi legyen 2017-ben egy bejelentett törvényes, és még a NAV-felé is életszerűnek tűnő fogorvosi jövedelem? Látható, hogy a fogorvosok bejelentett jövedelmeit is kényszerűen felnyomják a fenti emelések. Ha a fogorvos munkaviszonyban áll, akár egy másik munkáltatónál, akár a saját cégével, akkor az ő személyi alapbére sem lehet kevesebb főállásban havi bruttó 161.250 forintnál, mert van középfokú végzettsége, hiszen e nélkül föl sem vették volna az egyetemre. Ezért legalább a bérminimumot meg kell kapnia a személyi alapbérként a munkaviszonyában. Aki nem munkaviszonyban látja el a feladatait, hanem vállalkozói kivétet, és/vagy osztalékot vesz ki a vállalkozásából, arra nem vonatkozik a bérminimum szabálya.

De egy bruttó 150 ezres fogorvosi vállalkozói kivét 2017-ben nehezen tartható életszerűnek akkor, amikor az asszisztensnő nem kereshet kevesebbet 161 ezernél. A jövedelmekről havonta bevallást kell küldeni a NAV-nak, így ott először február 12-én látszik majd, hogy kinek mennyi lett a jövedelme 2017.01.01. napjától.

 

Ha a fogorvos nem a bérminimumot kívánja alkalmazni a saját munkabérére, vagy a vállalkozói kivétjére, akkor annak igazolható meghatározásához a Központ Statisztikai Hivatal az ágazati bérstatisztikát is alapul lehet venni. A KSH adatai 2 évvel vannak lemaradva, így ma az látható, hogy egy fogorvosi átlagjövedelem főállásban (munkaviszony), illetve főfoglalkozásban (vállalkozóként) 2014-ben bruttó 247.975 Ft volt. Előzetes becsléssel ez a jövedelem 2016-ban átlagosan legkevesebb 253.359 Ft bruttó összegben állapítható meg. A 2016-os bruttó átlagot alapul véve, és jövőre azt alkalmazva 2017-ben egy bruttó 253.359 havi fogorvosi jövedelem adókedvezmények nélkül nettó 168.484 forint, míg utána az államnak havonta fizetendő összeg 144.414 Ft lesz.

Összesítve: egy olyan praxis, amelyikben 2017-ben

-          a munkaviszonyban álló fogorvos is, és a munkaviszonyban álló asszisztens is egyaránt bruttó 161.250 forint bejelentett bérminimumos munkabérrel rendelkezik, havonta összesen 398.288 forint bérköltséggel (bérek + adók + járulékok) számolhat,

-          a munkaviszonyban álló fogorvos bruttó 200 ezer forint munkabérrel - ami azért már arányosnak mondható az asszisztens jövedelméhez képest – és a munkaviszonyban álló asszisztens bruttó 161.250 forint munkabérrel rendelkezik, havonta összesen 446.144 forint bérköltséggel (bérek + adók + járulékok) számolhat,

-          a munkaviszonyban álló fogorvos a KSH-átlag szerinti 253.359 bruttót, és az asszisztens 161.250 bruttót keresi meg, havonta összesen 512.042 forint bérköltséggel számolhat.

Némi vigaszt jelenthet, hogy a nyereségadó 2017-től a jelenlegi 10 %-ról 9 %-ra csökken, tehát amelyik vállalkozásnak ugyanannyi lesz a nyeresége 2017-ben, mint volt 2016-ban, az megnyert 1 millió nyereségenként 10 ezer forintot.

Ha az egyéni vállalkozó, vagy egy Bt-ben tevékenykedő fogorvos a KATA-hatálya alá átlép, akkor az asszisztensnő, és más alkalmazottak bérterhei nem csökkennek, de a saját jövedelme utáni bérterheket jelentősen csökkentheti. Ez a csökkentés viszont a táppénzben, nyugdíjban, gyed-ben is ugyanolyan arányú csökkenést eredményez, így az átlépést a KATA-hatálya alá ezen számítások, és azok következményei alapján is meg kell fontolni.