Dr. Sztrilich András Péter

Fő tevékenységek:

2010 -
Adjunktus
Szakmai feladatkör: A szakterületemhez kapcsolódva a jogi ismeretek, egészségügyi jog, közegészségügyi jogi alapismeretek, betegjogok és munkajog című tantárgyak oktatása a Semmelweis Egyetem ETK képzéseiben. Részvétel a Társadalomtudományi Tanszék tudományos munkájában, tankönyvírás, tudományos rendezvényeken részvétel és előadások tartása. Az Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Záróvizsga Bizottságának tagja.
2003 - 2010
Tanársegéd
Szakmai feladatkör: A szakterületemhez kapcsolódva a jogi ismeretek, egészségügyi jog, közegészségügyi jogi alapismeretek, betegjogok és munkajog című tantárgyak oktatása a Semmelweis Egyetem ETK képzéseiben. Részvétel a Társadalomtudományi Tanszék tudományos munkájában, tankönyvírás, tudományos rendezvényeken részvétel és előadások tartása. Az Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Záróvizsga Bizottságának tagja.
2001 -
Egyéni ügyvéd, adótanácsadó
Szakmai feladatkör: Az oktatás mellett egészségügyi vállalkozások alapítása, módosítása, végelszámolása, a működő társaságok felmerülő adózási, munkajogi és egyéb jogi problémáinak folyamatos intézése, szerződéskészítés, praxisjog adásvétel, műhiba és kártérítési perbeli és etikai ügyekben jogi képviselet ellátása.
1998 - 2001
Ügyvédjelölt, adótanácsadó
Szakmai feladatkör: Az irodavezető iránymutatásával a fenti tevékenységek önálló végzése. Részvétel több fővárosi kerületi és vidéki fogorvosi privatizációban az orvosok és szakdolgozók jogi képviseletében, a funkcionális privatizáció szerződési feltételeinek kialakításában.
1990 - 1998
Adótanácsadó, közgazdász
Feladatkör: 1990-1995-ig több munkaviszonyban először beosztott, majd igazgatói, illetve ügyvezető igazgatói státusokban számviteli és könyvviteli feladatok végzése, számviteli politika kialakítása, mérlegbeszámoló és adóbevallások készítése, jelentéskészítés a tulajdonosok részére, alkalmazottak irányítása, ellenőrzése.

Egyéb tevékenységek:

2011
Elnök az Első Magyar Egészségügyi Önsegélyező és Jogvédő Egyesületnél (EMEJÖE)
Feladatkör: Az Egyesület céljainak megvalósítása, taglétszám bővítése, az egyesületi szolgáltatások széles körben ismertté és igénybe vehetővé tétele, az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a betegek jogvédelmi szempontjainak kidolgozása és alkalmazása, továbbá a közfigyelem ráirányítása az önkéntesség gyakorlásának fontosságára az egészségügyben és az egészségtudományi felsőoktatásban.
2001 - 2010
Jogi szakértő Esztergom Város Önkormányzatánál
Szakmai feladatkörök:
a) A Város egészségügyi alapellátás privatizációjának előkészítése, lebonyolítása, az Egészségügyi Bizottság részére folyamatos tanácsadás, szerződéskészítés, illetve véleményezés, részvétel a bizottsági üléseken.
b) Részvétel a Vaszary Kolos Kórház fenntartói jogának a Megyei Önkormányzattól történő visszavétele feltételeinek kialakításában, a Kórház jogi- és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kisérése, a Kórházi gyógyszertár privatizációjának előkészítése, a Magyarországon elsőként létrejövő Európai Uniós crossborder egészségügyi együttműködés feltételeinek kialakítása a szlovákiai Sideria Biztosítóval.
c) Az Önkormányzat, illetve cégeinek perbeli képviselete főként egészségügyi jogi ismereteket kívánó perekben.

Tanulmányok:

2005 -
PhD hallgató
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
2001.
Egységes Jogi Szakvizsga
Igazságügyi Minisztérium Szakvizsga Bizottsága
Száma: IM/SZAKV/2001/SZAKV/468.
1997.
Jogi Diploma
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar
Száma: LXXXIII.75
1992.
Segédoktató
Dale Carnegie menedzsment tanfolyam
1990.
Adótanácsadó
Pénzügyminisztérium Számviteli Képesítő Bizottsága
Száma: AT-3702
1986.
Okleveles közgazda
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Száma: Kd-79/1985-86.

Nyelvvizsgák:

1990.
Angol
Külkereskedelmi szakmai középfok
Száma: 003095/1990.
Idegennyelvi Továbbképző Központ
1986.
Francia
Külkereskedelmi szakmai felsőfok
Száma: 109281/1986.
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
1984.
Orosz
Külkereskedelmi szakmai középfok
Száma: 13984/1984.
Idegennyelvi Továbbképző Központ