Foglalkozás-egészségügy

A munkavédelmi törvény szerint:

58. § (1) A munkáltató külön jogszabályban meghatározottak szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedően az előírt feladatainak ellátásához foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által működtetett vagy a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltató útján.

Ha a munkavállalói létszám eléri a 300 főt, a munkahelyen működő foglalkozás-egészségügyi orvost kell foglalkoztatni. Más esetben megbízási szerződéssel külsős szolgáltató is foglalkoztatható.

59. § (1) A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos őt terhelő feladatait ki látja el.

Ezt az adatot bele kell venni az általános munkavállalói tájékoztatóba.
Amíg nincsen legalább egy munkavállalója, ez a kötelezettség Önt nem terheli.

Mire jó a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, ha már kötelező?
- belépéskor megvizsgálja az alkalmazottat, nincsen-e valamilyen, a foglalkoztatását kizáró, vagy korlátozó betegsége,

- évente megvizsgálja az alkalmazottakat, aminek megtörténtét az Ántsz ellenőrzi,

- kilépéskor is megvizsgálja az alkalmazottat, így dokumentálható, hogy az alkalmazottnak az esetleges foglalkozási megbetegedése a munkaköre ellátásával összefüggésben alakult ki, vagy sem, azaz a rendszeres leletek védik a munkáltatót,

- ha az alkalmazott a munkahelyen olyan tüneteket produkál – akár mentálisan is – ami kétségessé teszi a munkaköre ellátására való alkalmasságát, a munkáltató soron kívüli, azonnali foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra kötelezheti az alkalmazottat,

- egészségügyi alkalmatlanságra hivatkozva munkaszerződést felmondani csak akkor lehet, ha ezt a foglalkozás-egészségügyi orvos előzetesen megállapította.