HIPA-mentesség, kedvezmény

A helyi iparűzési adóról szóló törvény 2016. január 1-től hatályos módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzat saját adórendeletében az OEP-finanszírozott háziorvos, védőnő vállalkozók számára adómentességet állapítson meg az iparűzési adó alól, vagy kedvezményt biztosítson abból.

Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára a helyi önkormányzat közigazgatási területén azonosnak kell lennie. Feltétel azonban, hogy a vállalkozó orvos vagy védőnő vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot ne haladja meg.

Tudni kell azonban azt, hogy az iparűzési adómentesség vagy adókedvezmény – amely egyébként csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, - megadása nem kötelező az önkormányzatok részéről. Ez csak egy lehetőség, amit vagy alkalmaznak, vagy nem.

Az alkalmazáshoz meghatározták a következő fogalmat is. Háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

Az adómentesség, adókedvezmény lehetősége idéntől lépett hatályba, azaz a tavalyi év után az adót még meg kell fizetni.

Kérem szíveskedjen ellenőrizni, illetve folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy az Ön tevékenysége által érintett önkormányzat hozott-e adómentességről, adókedvezményről helyi rendeletet, illetve ilyen meghozatalát Ön is kezdeményezheti az önkormányzatnál, összefogva az érintett kollégákkal.