KATA az OEP-ellátásban

Az Országgyűlés előtt elfekszik a 2017. évi adómódosító csomagban a KATA kedvezményes adózású értékhatárának havonta 1 millió forintra történő fölemelése. Miután kormánypárti előterjesztésről van szó, vélhetően ezt a módosítást a képviselők meg is fogják szavazni november végén. Ez alapján érdemes-e egy OEP-finaszírozott alapellátó szolgálatnak áttérnie január 1-től a KATA-hatálya alá, amit legkésőbb decemberben ügyfélkapun keresztül elektronikusan be kell jelenteni az adóhatóságnak, vagy sem?

KATA hatálya alá vagy egyéni vállalkozó, vagy Bt., illetve KKT. léphet be, Kft. sajnos nem.

Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy Bt., illetve KKT. tagja, és az alapellátó tevékenysége mellett van máshol legalább heti 36 órát elérő munkaviszonya, vagy ilyen közalkalmazotti jogviszonya, akkor nem is kérdés, hogy megéri belépnie a KATA-hatálya alá, mert havi 25 ezer forintos közteherrel jövőre havi 1 millió forintig minden, az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségének – kivéve tehát a helyi iparűzési adó – eleget tehet. Ezért a 25 ezerért Önnek azonban semmiféle TB-ellátás nem jár, azaz sem táppénz, sem nyugdíj, sem GYED. Ezek ugyanis a főállása után járnak Önnek.

Ha Önnek nincsen máshol főállása, akkor Ön főfoglalkozású KATÁs lehet. A döntéshez tisztázni kell, hogy Önnek jelenleg mekkora a bejelentett, járulékalapot képező jövedelme, ami után táppénzt, nyugdíjat, esetleg GYED-et kaphat vissza a társadalombiztosítástól, és ezen jövedelme után mekkora összegű befizetést teljesít az állami adóhatóság felé (adó+járulékok)? Ez azért fontos, mert ha főfoglalkozású KATÁs lesz, és 50 ezret fizetne a KATA-hatálya alatt jövőre havonta, akkor 87.500 bruttó után, ha viszont önként választja a bejelentkezéskor a havi 75 ezret, akkor 137.500 bruttó után kapná a fenti ellenszolgáltatásokat vissza a TB-től, nem pedig a jelenleg bejelentett járulékköteles jövedelme után.

Kérdés, hogy ennek ismeretében is megéri-e a KATA választása?

Pénzbeli megtakarítása a KATA-hatálya alá történő belépéssel úgy számolható ki, hogy a jelenlegi járulékalapot képező jövedelme után havonta az állami adóhatóságnak befizetendő összegből (adók + járulékok) le kell vonni a KATA alatt fizetendő 50 ezret, vagy 75 ezret.

Ha például az Ön jelenlegi járulékalapot képező jövedelme bruttó 150 ezer forint, akkor az állami adóhatóságnak havonta befizet ezután 93.000 Ft-ot. KATA alatt ebből megtakaríthat havonta 43.000, vagy 18.000 forintot, de ezért cserébe kevesebb ellenszolgáltatásra is lesz csak jogosult a TB-től. Amennyiben jelenleg adókedvezményre is jogosult lenne, azt is figyelembe kell még vennie. Az áttérés előnye lehet viszont, hogy az adóbevallás szerinti jövedelme a havi 150 ezerről havi 1 millióra nőne, így a vagyongyarapodása könnyebben lehet igazolható.

Ha például az Ön jelenlegi járulékalapot képező jövedelme bruttó 230 ezer forint, akkor az állami adóhatóságnak havonta befizet ezután 142.600 Ft-ot. KATA alatt ebből megtakaríthat havonta 92.600, vagy 67.600 forintot, de ezért cserébe kevesebb ellenszolgáltatásra is lesz csak jogosult a TB-től. Amennyiben jelenleg adókedvezményre is jogosult lenne, azt is figyelembe kell még vennie. Az áttérés előnye lehet viszont, hogy az adóbevallás szerinti jövedelme a havi 230 ezerről havi 1 millióra nőne, így a vagyongyarapodása könnyebben lehet igazolható.

KATA hatálya alatt könyvelni ugyanúgy kell tovább – bár a NAV ezt nem igényli - mert az OEP-felé részletesen el kell tudni számolni a finanszírozási összeg kizárólag működtetési célú felhasználásával.

KATA választás esetén:

1.      Egyéni vállalkozó teendője

Még decemberben elektronikus úton költségmentesen bejelenti a NAV-nak, hogy 2017. január 1. napjától belép a KATA hatálya alá.

2.      Bt., KKT. teendője

A fenti, azzal a kitétellel, hogy legalább az egyik tagot be kell a KATA alá jelenteni, de akár az összeset is be lehet, persze csak, ha megéri.

3.      Kft. lehetősége

A Kft. még az idén átalakulhat Bt-vé, amihez cégbírósági eljárás szükséges. Miután ez csak egy gazdasági formaváltás, a Bt. a Kft. jogutódja lesz, így a Bt. cégbírósági bejegyzése után nem kell új szerződést kötni senkivel sem (a munkavállalókkal sem), nem kell új működési engedélyt kérni, pusztán közölni kell a szerződő felekkel, illetve az egészségügyi államigazgatási szervvel (régi neve: Ántsz), hogy a korábbi, még a Kft-vel megkötött szerződések, engedélyek fejlécét módosítsák a Bt. nevére. A módosítás költsége az OEP-finanszírozás terhére elszámolható, mert a vállalkozónak joga van eldöntenie, hogy milyen formában működteti az alapellátást.

Aki jövőre egy hónapban az 1 millió forintos bevételi határt átlépi, annyi teendője van, hogy még az 1 millió forint feletti rész 40 %-át is be kell fizetnie a NAV-nak az alap 50 ezer, illetve 75 ezer forint mellett.