Kft. törzstőke emelés illeték

Ha egy Kft. az új Ptk.-ra való áttérés során nem csak a törzstőkéjét emeli föl 3 millió forintra, hanem másban is módosítja a létesítő okiratát, (pl. székhelyváltozást, ügyvezető személyének változása, stb. is bejegyeztet), az eljárás egy friss jogerős ítélet szerint illetékköteles.

A Ptké. 12. § (4) bekezdése szerint illeték és költségterítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a társasági határozatot, továbbá változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható.

Ha egy cég a Ptk. rendelkezéseire való áttérés érdekében módosította a létesítő okiratát, ennek keretében a törzstőkéjét mondjuk 500 ezerről 3 millió forintra felemelte, amelynek bejegyzésére irányuló cégeljárás illetékmentes lenne, ám figyelemmel arra, hogy ha a kft. változásbejegyzési kérelme a Ptk. rendelkezéseire való áttérésen kívül egyéb, a kedvezményezett módosítások körén kívül eső változás bejegyzésére is irányul, a Ptké. 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem alkalmazható az illetékmentes eljárásra vonatkozó rendelkezés, amelynek következtében a változásbejegyzési kérelem tartalmának megfelelő eljárási illetéket kell megfizetni.

Az Itv. 45. § (5) bekezdése szerint a cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illeték 40 százalékát kell megfizetni, amely magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is. A korlátolt felelősségű társaság vagyonában bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló eljárás illetéke az Itv. 45. § (5) bekezdése értelmében 40 000 forint.

(Fővárosi Ítélőtábla 14. Cgf. 47 075/2014/2.)

Ezzel szemben a Fővárosi Törvényszék jelenlegi gyakorlata egyelőre még az, hogy a törzstőkén kívüli módosítások miatt is csak az alapilletéket, azaz a 15.000 forintot kérik el.

Tisztelettel
Dr. Sztrilich András
ügyvéd