Kötelező EESZT

Az alábbiak CSAK a területi ellátási kötelezettséggel rendelő orvosokra vonatkozik, azaz a magántevékenységet végzőkre NEM vonatkozik, de ÖNKÉNTESEN csatlakozhatnak!

2017. november 1-től recepteket csak elektronikus úton lehet kiállítani, és a betegdokumentációt elektronikus úton kell rögzíteni.
Az ehhez szükséges eszközöket az ÁEEK térítésmentesen, október végéig mindenkinek kiszállítja.

Az Ön SÜRGŐS teendői:
  1. ha június 20-ig nem küldte el, mielőbb pótolja a csatolt pdf-fájlban szereplő címre elküldve a jelenlegi számítógépes rendszerének jellemzőit, hogy az ahhoz megfelelően illeszkedő informatikai eszközt kaphassa meg az ÁEEK-től, és hogy az informatikai rendszerének biztonsági tanúsítását – tekintettel arra, hogy Ön kiemelten érzékeny betegadatokat fog elektronikusan kezelni – időben elvégeztethessék,
  2. bármelyik kormányablaknál mielőbb igényeljen e-személyi igazolványt minden olyan orvos, aki receptfelírásra jogosult – tehát nem csak a vállalkozás tulajdonosa, hanem a munkavállaló, a közalkalmazott, a szabadfoglalkozású, a személyes közreműködő, az önkéntes segítő, stb. - mert az ÁEEK-től kapott eszköz csak ilyennel fog működni.

Amennyit én megértettem a leírásokból, a közfinanszírozott ellátásban bevezetendő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata nem lesz bonyolult.

Minden megfelelő kapacitású, és internet hozzáféréssel rendelkező szolgáltatóhoz az ÁEEK térítésmentesen kiszállít / kiküld egy olyan kis egyszerű, USB-csatlakozással ellátott kis kártyaolvasót, mint amikbe a bankkártyákat helyezik be egy kártyás fizetéses bolti vásárlás esetén.

A rendelés elején a számítógépet / laptopot a rendelőben be kell kapcsolni, be kell dugni ezt a kis készüléket a gép egyik USB-csatlakozójába, a kis készülékbe bele kell tenni az orvos által időben megigényelt e-személyi igazolványt, a billentyűzeten be kell írni a kapott PIN-kódot, és máris készen álla rendszer az e-recept kiállítására, betegdokumentáció feltöltésére, annak szakrendelőbe-kórházba való továbbítására, stb. Az e-személyi és a PIN-kód használata tulajdonképpen maga az elektronikus aláírás, ami azt bizonyítja, hogy az ezzel ellátott küldeményt az orvos küldte el, azaz a tartalmáért ő felel. Ahol több orvos van, ott mindenki azt az egy kis készüléket használja, de a saját e-személyijével, és PIN-kódjával, kb. úgy, mint egy étteremben a pincérek az egyetlen pénztárgépet. Ahol sok orvos dolgozik, és tömeges a receptfelírás, és több számítógép van, nyilvánvalóan érdemes több kártyaleolvasó készüléket igényelni még akkor is, ha esetleg a többlet darabokért az ÁEEK esetleg pénzt kér.

Az elektronikus iraton elhelyezett elektronikus orvosi aláírás azonban még az iratnak a címzetthez történő megérkezése előtt egy kiválasztott hitelesítő általi hitelesítésen is átesik. Jelenleg három nagy ilyen szolgáltató működik. Az elektronikus aláírás hitelesítése pár másodperc csak, utána érkezik meg az orvos által elküldött küldemény a címzetthez, amely küldemény már tartalmazza az aláírást hitelesítő szolgáltató elektronikus időbélyegzőjét, és hitelesítő pecsétjét, természetesen ezt is elektronikus formában. Ezen biztonsági szolgáltatásért valószínűleg fizetni kell majd havi 5-6 ezer forint körül, de lehet, hogy ez is térítésmentes lesz.

Ha kollégától, szakrendelőtől, kórháztól kap Ön betegdokumentációt, akkor az emailt megnyitva Ön is azt fogja látni, amit ők látnak az Ön emailje megnyitásakor: a küldő neve, a küldés időpontja (időbélyegző), a küldő aláírásának hitelesítő pecstéje, és természetesen magát a küldeményt is, amit azt megnyitva elolvashat, elmenthet a számítógépén, vagy bármikor ki is nyomtathat.


A jogszabályi háttér lényege az alábbi:

Az EESZT-hez informatikai rendszere útján csatlakozásra köteles

a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egészségügyi szolgáltató, aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett

Az egészségügyi ellátóhálózatba tartozó, de közfinanszírozásban nem részesülő adatkezelők az EESZT-hez a miniszter rendeletében (még nem jelent meg) meghatározott feltételekkel csatlakozhatnak.


Találtam GYIK-ot is e körben:

Biztos, hogy el fog indulni az e-recept szolgáltatás 2017. november 1-jével?

Igen, a rendszer készen áll az indulásra, a jogszabályban rögzített kötelező csatlakozási időpontban a rendszer működése biztosított.

Az orvosoknak is kötelező 2017. november 1-jétől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT, Tér) használata?

Igen. Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó.

A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?

Gyógyszerkiváltás nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges majd. Az e-vényről az orvos papír „Felírási igazolást” is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismerősének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva, kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezelőorvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg.

Ki válthatja ki a gyógyszert?

Az aktív (nyitott) státuszú e-receptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegendő hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal, vagy e-személyi igazolvánnyal (pin-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennemű azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismerős gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában.

Szeptember 1-jétől már nem kell papírvény?

A szabad csatlakozás dátuma után is – 2018. december 31-éig – gyógyszerrendeléskor az e-vényről minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania. Ez majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel. 2019-től az orvos kérésre fog felírási igazolást nyomtatni. A kötelező csatlakozást követően, 2017. november 1-je után – új lehetőségként! – a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, e-szig vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után.

Gyereknek (14 éven alulinak) felírt gyógyszer esetén hogyan történik a kiváltás?

Felírási igazolás birtokában bárki (így a szülő is) kiválthatja az e-vényt.

A felírási igazolást vissza kell adnia a patikusnak? Kell-e rajta jelölni, hogy melyik gyógyszert kapta már meg a beteg?

2018 végéig minden felírási igazoláson csak egy gyógyszerrendelés szerepel, ezeket a felírási igazolásokat ugyanúgy kell kezelni mint a papírvényeket: nem kell visszaadni a betegnek.

Sajnos az extra vonalkód gyakran nem olvasható. Lesz-e ebben változás?

A felírási igazolásra nem szükséges extra vonalkódot is nyomtatni 2017. november 1-től. Rendelet fogja szabályozni az EESZT receptazonosító vonalkód beolvashatóságát, amely méretében gyakorlatilag megegyezik a NEAK vényazonosító vonalkóddal (szintén 18 jegyű, alatta számsorral).

Hogyan történik a kötszer, segédeszköz és az egyedi magisztrális vények rögzítése?

A november 1-i indulásnál a GYSE egyelőre még nem írható elektronikus vényen (így az ilyen vényeket nem is kell rögzíteni az EESZT-ben). Papír alapú magisztrális vényeket a jelenlegi gyógyszerkiadási gyakorlatnak megfelelően kell rögzíteni a patikai rendszerben, amely feltölti az EESZT-be is.

Szociális otthonban is kötelező lesz az e-vény felírása?  Szociális otthon alaplistás készítményeit az otthon fizeti, a többit a beteg. A felírási igazolásban ezeket egyszerre fogják az ÁEEK EESZT munkatársai felvinni?

Az alaplistás szereket az intézmény szerzi be megrendelőlapon, amit nem lehet elektronikus úton rendelni. Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, ehhez fog felírási igazolás készülni. Az elektronikus vényeket (hasonlóan a jelenlegi papíralapú vényekhez) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.

Azt tisztán kell látni, hogy ezzel az elektronikus tárhellyel a lejelentett betegkezelések könnyebben ellenőrizhetők lesznek mind a betegek, mind a NEAk részéről.

Tisztelettel:
Dr. Sztrilich András
ügyvéd