Munkahelymegőrző támogatás

Amennyiben a gazdálkodási helyzete úgy alakulna, hogy egy vagy több munkavállalójának foglalkoztatását a tervei szerint meg kellene szüntetnie elegendő bevétel hiányában, inkább vegye igénybe az alábbi munkahelymegőrző támogatást, és az ennek keretében kapott vissza nem térítendő pénzügyi támogatásból inkább tartsa meg a munkavállalóját. Ennek érdekében vegyen részt egy gyors, és egyszerű pályázati eljárásban az alábbiak szerint. Ha közfinanszírozott tevékenységet végez, annak mértéke miatt különösebb indoklás nem is kell a munkavállaló munkaviszonyának felmondási fenyegetettségére.

PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK

Pályázóra (egyéni vállalkozó, cég, egyesület, alapítvány) vonatkozó:

Ø  nem állhat csődeljárás, végrehajtás alatt

Ø  nincs adótartozása

Ø  nem foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, állattenyésztéssel

Ø  főtevékenysége nem exporttal, fuvarozással kapcsolatos

Ø  megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak (nincs, és az elmúlt időszakban nem is volt munkaügyi bírsága)

Ø  minden munkavállalót, akire igénybe veszik a támogatást, minimum 6 hónapja foglalkoztatja (bejelentve, határozatlan idejű munkaszerződéssel),

Ø  a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak”

Ø  vállalja a továbbfoglalkoztatási kötelezettséget (amennyi időre igényli a támogatást, még egyszer annyi ideig megtartja a jelenlegi létszámot. Pl.: ha 6 hónapra igényeli, akkor összesen 12 hónapig vállalja a jelenlegi létszám megtartását)

Ø  nem volt a beadást megelőző időszakban csoportos létszámcsökkentés,

Ø  a támogatás időtartama: a támogatás a rendes felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta utólag folyósítható,

Ø  a támogatás mértéke: a támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás - mértéke a rendes felmondással érintett munkavállaló munkabére, és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet,

Ø  a támogatás a munkabér, és járulékai 50-90 százalékáig terjedő mértékben állapítható meg, ha az érintett munkavállaló

- személyi alapbére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével,  vagy
- megváltozott munkaképességű személy, vagy
-  f
oglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg,  

Ø  a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.

Személyekre vonatkozó:

Ø  cégvezető tulajdonos, cégjegyzékben szereplő személy nem vehet részt

Ø  nyugdíjas rokkant nyugdíjas nem vehet részt

Ø  GYES mellett foglalkoztatott személy nem vehet részt

Ø  külföldi állampolgár nem vehet részt

Ø  csak olyan munkavállalóra igényelhető, akinek bruttó 400.000 Ft alatt van a fizetése

Pályázat elkészítésének díjai:

Ø  0-5 fő munkavállaló esetén:             72.000 Ft + áfa / pályázó

Ø  6-10 fő munkavállaló esetén:            78.000 Ft + áfa / pályázó

Ø 11-15 fő munkavállaló esetén:           84.000 Ft + áfa / pályázó

Ø 16-20 fő munkavállaló esetén:           90.000 Ft + áfa / pályázó

Ø 21 főnél több munkavállaló esetén egyedi ár, ami minimum 165.000 Ft + áfa + sikerdíj + áfa / vállalkozás