Munkaidő-pihenőidő nyilvántartásának ellenőrzése

A 2016. évi őszi munkaügyi hatósági ellenőrzés célkeresztjében a munkaidőre, pihenőidőre és ezek nyilvántartására vonatkozó szabályok állnak, így érdemes ezek megtartására különös figyelmet fordítani. Az ellenőrzésre októberben és novemberben kerülhet sor.

A munkaidő és a pihenőidő kapcsán a jelenléti ívvel igazolhatóan meg kell tartani a számszerűen kifejezhető korlátokat, így a beosztás szerinti napi munkaidő tizenkét órás, a beosztás szerinti heti munkaidő negyvennyolc órás maximális mértékét. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén ez utóbbit átlagosan kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha a munkavállaló hosszabb teljes napi munkaidőben dolgozik, a maximális napi mérték huszonnégy, míg a maximális heti beosztás szerinti munkaidő hetvenkét óra is lehet. Ezeknek a magasabb értékeknek az alkalmazásához a munkáltatónak igazolnia kell a munkavállalóval írásban erről a kérdésről kötött megállapodás meglétét, azt nyilván kell tartania.

Fontos, hogy a fenti mértékeket annak figyelembe vételével kell megtartani, hogy abba a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő, a heti beosztás szerinti munkaidőbe a rendkívüli munkaidő minden fajtája beszámítandó. Abban az esetben, ha a munkavégzés tartama nem mérhető, az ügyelet teljes tartamát be kell számítani a beosztás szerinti napi munkaidőbe is. Nemcsak a munkaidőre, de a pihenőidőre vonatkozó mértékek megtartása is ellenőrzésre fog kerülni: a napi pihenőidő, amelyet a munka befejezése és a másnapi munkavégzés megkezdése között kell kiadni, legalább tizenegy óra egybefüggő időtartamot jelent. Bizonyos esetekben, így például több műszakos vagy megszakítás nélküli tevékenység esetén nyolc óra napi pihenőidő biztosítása is elegendő. Ezen túl, hetente két pihenőnapot vagy negyvennyolc óra megszakítás nélküli heti pihenőidőt is biztosítani kell a munkavállalónak.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén az is jogszerű, ha csak negyven órás a heti pihenőidő egy adott héten, feltéve, hogy átlagosan teljesül a negyvennyolc órás mérték. További, ellenőrzésre kerülő mértékhatár a rendkívüli munkaidő éves maximális mértéke, amely kettőszázötven óra, kollektív szerződés rendelkezése esetén háromszáz óra. Az ügyelet tartama legfeljebb huszonnégy óra lehet, míg készenlétet maximum havi százhatvannyolc órában lehet elrendelni, amit egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén ugyancsak a munkaidőkeret átlagában figyelembe véve kell teljesíteni.