Nyugdíjast olcsón

55 év feletti orvos, és asszisztens munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén az 55. év betöltése hónapjától napi 8 órás munkaidő esetén havonta legfeljebb 14.500,- Ft, napi 6 órás munkaidő esetén havonta legfeljebb 10.875,- Ft megtakarítás érhető el (szocho-kedvezmény) egy ugyanakkora összegű munkabérrel foglalkoztatott 55 év alatti munkavállaló foglalkoztatásához képest.

HA azonban az orvos, és asszisztens, vagy más munkavállaló

– öregségi teljes nyugdíjban, vagy

– öregségi résznyugdíjban, vagy

– a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban részesül,

 

ÉS a foglalkoztatása nem közvetlenül a rendelőt működtető vállalkozással fennálló munkaviszonyban, hanem egy, a rendelőt működtető vállalkozás, és egy, a nyugdíjasok munkaerőpiaci szerepvállalását elősegítő Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet között létrehozott szerződés alapján a szövetkezeten keresztül történik, akkor az alábbi jelentős költségkedvezmények is igénybe vehetők:


-          adómentes a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként juttatott élelmiszer,

-          adómentes a nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát (ez idén havonta 31.750 Ft értékű adómentes Erzsébet-utalványt jelenthet, de további 95.200 Ft értékben más utalvány még adható (31.750 + 95.200 = 127.000 = minimálbér),

-          az öregségi nyugdíjas tag biztosítási kötelezettség alóli mentessége miatt, a természetes személy tekintetében járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik,

-          közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi nyugdíjban részesülő természetes személy tagja között fennálló jogviszony nem eredményez szocho-fizetési kötelezettséget,

-          mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem, amelyet a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja a szövetkezet tevékenységében kifejtett személyes közreműködésének ellenértékeként a közérdekű nyugdíjas szövetkezettől szerzett.,

-          a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek szakképzési hozzájárulást nem kell fizetnie.

Mindösszesen tehát CSAK a 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni az öregségi nyugdíjas tag részére a pénzben juttatott jövedelem (fizetés) után.

Tehát a rendelőt működtető vállalkozás a szövetkezeti tag orvos, és asszisztens munkavégzése után a szövetkezettel kötött szerződés szerinti díjat a szövetkezetnek fizeti meg, és számolja el annak összegét költségként a bevételeivel szemben, a szövetkezet meg a fenti kedvezményeket kihasználva fizeti ki az orvos és asszisztens szövetkezeti tagot.

Amennyiben Ön és / vagy a munkatársai a fenti feltételeknek megfelelnek, javasoljuk, hogy hozzanak létre egy Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetet, vagy lépjenek be egy már működő ilyenbe, és ezen a szövetkezeten keresztül foglalkoztassák vissza saját magukat, vagy a munkatársaikat. Így vagy ugyanakkora bérért a vállalkozásuknak kevesebbe kerülnek, mint eddig, vagy ha ugyanannyit vállalnak kifizetni, mint eddig – de immár nem a NAV-nak, hanem a szövetkezetnek – akkor legálisan több jövedelemre tudnak szert tenni. Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet legalább 7 taggal hozható létre, és a tagok legalább 90 %-nak meg kell felelnie a fenti feltételeknek. Jogi személy nem, csak magánszemély lehet szövetkezeti tag. A belépéskor legalább 1 ezer forint vagyoni hozzájárulást (részjegy) kell befizetni, ami kilépéskor visszajár.

A külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő szövetkezeti tag károkozása, vagy személyiségi jog megsértése esetén a nyugdíjas szövetkezet és a külső szolgáltatás fogadójának megállapodása alapján az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a harmadik személynek (beteg) okozott kárért vagy személyiségi jogsértésért a nyugdíjas szövetkezet és a külső szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felelnek.