Praxisjog-pályázatok

Tisztelt Érdeklődő Pályázó!

A háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint praxiskezelő (a továbbiakban: Praxiskezelő) kérelemre a pályázati anyaghoz csatolandó igazolást állít ki arról, hogy a kiírást megelőző két éven belül (2015.03.05. és 2017.03.06. napja között) a pályázó rendelkezett vagy sem praxisjoggal.

A háziorvosi/fogorvosi letelepedési támogatásra kiírt pályázat esetében a Praxiskezelő kérelemre a pályázati anyaghoz csatolandó igazolást állít ki arról, hogy a pályázó rendelkezik vagy sem praxisjoggal.

Az igazolások kiadása a kérelem postai úton történt benyújtását követő 8 munkanapon belül kerül kipostázásra a pályázó által megadott levelezési címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolások külön-külön formanyomtatványon kérhetőek.

Az igazolások kiadásával kapcsolatban felmerült kérdései esetén minden munkanap 8-10 óra között
dr. Ágics Viktória a 06-1/887-4805 telefonszámon áll rendelkezésére.

Háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatása

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a
háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására

Kapcsolódó dokumentumok

Pályázati felhívás és pályázati dokumentáció a linkre kattintva megtekinthető:
DOKUMENTÁCIÓ

Kérelem praxisjoggal nem rendelkezés igazolására praxisjog vásárláshoz:

KÉRELEM

A támogatás célja:
Praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok pótlása, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön.

A maximálisan elnyerhető támogatási összeg együttesen 2017. évben: 1. 250.000.000,- Ft

A támogatási igény formája: pályázat

A pályázat típusa: nyílt pályázat

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2017. október 15.

A pályázat benyújtásának helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Általános Finanszírozási Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a).

A pályázati felhívásba foglaltakkal kapcsolatban kereshető:
Pál László, tel.: 06-1/350-2001/2144
Varga Judit, tel.: 06-1/350-2001/2146
e-mail: finanszirozas@neak.gov.hu

Tartósan betöltetlen háziorvosi/fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása
a tartósan betöltetlen háziorvosi/fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Kapcsolódó dokumentumok

Pályázati felhívás és pályázati dokumentáció a linkre kattintva megtekinthető:

DOKUMENTÁCIÓ

Kérelem praxisjoggal nem rendelkezés igazolására letelepedési pályázathoz (2017):

KÉRELEM

Tartósan betöltetlen HÁZIORVOSI körzetek listája:

LISTA

Tartósan betöltetlen FOGORVOSI körzetek listája:

LISTA

A támogatás célja:
A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A maximálisan elnyerhető támogatási összeg együttesen a 2017. évben: 1. 250.000.000.- Ft.

A támogatási igény formája: pályázat.

A pályázat típusa: nyílt pályázat.

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2017. október 15.

A pályázat benyújtásának helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Általános Finanszírozási Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a).

A pályázati felhívásba foglaltakkal kapcsolatban kereshető:
Pál László (háziorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2144
Varga Judit (fogorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2146
e-mail: finanszirozas@neak.gov.hu