Új kötelezettség

A tűzvédelem körében 2016. január 1. napjától kezdődően az alábbi új kötelezettségei állnak fenn akár egyéni vállalkozóként, akár céges formában tevékenykedik:

1.   Ha a vállalkozásában családtagokkal együtt kevesebb, mint 5 fő munkavállalót alkalmaz (megbízottak, közreműködő alvállalkozók ide nem számítanak bele, de az EFO-sok beleszámítanak), akkor:

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Az oktatáshoz, elsajátításhoz, megismeréshez ez esetben nem szükséges tűzvédelmi szakember, vagy ilyen szolgáltató cég bevonása. A kötelezettségek teljesítéséhez elegendő az érintettekkel megismertetni – és ezt jelenléti ívvel igazoltatni – a munkahelyi Tűzvédelmi Házirendet / Tűzvédelmi Útmutatót / Tűzvédelemi Utasítást / Tűzvédelmi Szabályokat, kinek melyik elnevezés a szimpatikus. Egy ilyen munkahelyi tájékoztatót egyszer kell csak elkészíttetni, de ehhez feltétlenül tűzvédelmi szakember bevonása indokolt.

2.   Ha a vállalkozásában családtagokkal együtt több, mint 5 fő munkavállalót alkalmaz (megbízottak, közreműködő alvállalkozók ide nem számítanak bele, de az EFO-sok beleszámítanak), vagy kereskedelmi szálláshelyet (szálloda, panzió, kemping, turistaház, AirBNB, stb.) működtet, vagy az üzemeltetett, illetve bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, akkor a fenti kötelezettségein túlmenően még tűzvédelmi szabályzatot is kell készíttetnie.

Ezt csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező szakember készítheti el.

Bármelyik fenti előírás megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A tűzvédelmi bírság és az azt terhelő késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható.

Tűzvédelmi szakembert saját jó tapasztalataink alapján kérésre tudunk ajánlani.